Skip to main content

Sv / En

Analytics & Data Science

Vi är engagerade i flera olika typer uppdrag, projekt och revisioner där vi bidrar med vår kompetens inom analys av data.

Några exempel på vad vi arbetar med:

  • Utveckling av rutiner för Analytics
  • Identifiering data som gör nytta i analyser
  • Kvalitetssäkring av data
  • Utvärdering av verksamhetsprocesser
  • Identifiering av kostnadsbesparingar
  • Granskning av användare och behörigheter
  • Analyser för att utvärdera inkuransrisker

 

De verktyg vi använder för Analytics har alla styrkor och svagheter, tillsammans ger de en heltäckande bild av organisationen genom Data. De verktyg vi använder är:

  • Arbutus Software – ett verktyg som är starkt när det kommer till affärsdata och revision
  • PowerBI – ett verktyg som är starkt i att skapa och presentera rapporter med visualiseringar
  • R – ett verktyg som är starkt i att använda statistiska metoder och data science