Sv / En

Vi är engagerade i flera olika typer uppdrag, projekt och revisioner där vi bidrar med vår kompetens inom analys av data.

Några exempel på vad vi arbetar med:

  • Utveckling av rutiner för Analytics
  • Identifiering data som gör nytta i analyser
  • Kvalitetssäkring av data
  • Utvärdering av verksamhetsprocesser
  • Identifiering av kostnadsbesparingar
  • Granskning av användare och behörigheter
  • Analyser för att utvärdera inkuransrisker