Skip to main content

Sv / En

Om Scillani Information AB

Oväntade händelser, digitalisering, kundpåverkan, globalisering, standardisering är några av de nyckelord som formar dagens verksamheter, det spelar ingen roll om det avser den privata eller publika sektorn. Vi är övertygade om att det går att navigera genom detta landskap där vi är erbjuder praktisk rådgivning med specialistkompetens.

Våra rötter finns i IT & Informationssäkerhet, där information är en nyckeltillgång som måste hanteras väl och skyddas. Våra rötter finns också i Analytics där data utnyttjas för att stödja organisationen. Dessa två områden är inte isolerade utan hänger tätt samman med två andra områden där vi har djup förståelse och kompetens; Digital teknik och Ledarskap.

Ideellt engagemang

Vi tror på att samverkan för kollektiv utveckling och har sedan starten varit engagerade i ideella föreningar som stödjer de områden där vi är specialister.

För närvarande är vi aktivt engagerade i ISACA (www.isaca.se) Sweden Chapter (www.isaca.se), itSMF Sweden (www.itsmf.se), itSMF Denmark (www.itsmf.dk).

Vi är även medlemmar i andra ideella organisationer som bidrar till ökad kunskap. Dataföreningen Sverige (www.dfs.se), Näringslivets säkerhetsdelegation (https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/nsd/), Sydsvenska Handelskammaren (https://handelskammaren.com/)

Genom våra ideella engagemang och den tid vi lägger ner utan någon ersättning stödjer vi indirekt även en lång rad andra organisationer vilket bl.a. omfattar Internrevisorernas förening (www.theiia.se) en del av IIA – The Internal Auditors Institute (https://global.theiia.org/Pages/globaliiaHome.aspx), Compliance Forum (https://complianceforum.se/) och SWERMA – Swedish Risk Management Assoctiation (https://www.swerma.se/) genom deltagande i styrgruppen för GRC Conference (http://www.grc-conference.eu/)

Joint Venture och Start-ups

Vi investerar i verksamheter som hänger ihop med det vi kan och där vår vet att kompetens kan bidra till kreativa och lönsamma bolag.

Vårt engagemang 2020 fokuserar på B4 Investigate AB – www.b4investigate.com

Kontakta oss

Scillani Information AB
Ekgatan 6
233 64 BARA
Sverige

tfn: 0707 743131
Mail: info@scillani.se