Analytics

Co-Founder B4 Investigate

Från om med årsskiftet 2020 har Scillani tillsammans med The Theatre of Corruption startat det nya bolaget B4 Investigate som erbjuder en tjänst att upptäcka och utreda bedrägeri och korruption.

Mer information på www.b4investigate.com

Leave a Reply