Skip to main content

Sv / En

Talare & Moderator

Vi erbjuder engagerande och interaktiva presentationer, på nationella och internationella konferenser.

Några exempel på föredrag:

  • Driva agila utvecklingsprojekt
  • Utveckling av SaaS lösningar
  • Att skapa AI alogritmer

Sedan mer än tio år tilbaka har en lång rad föredrag presenterats på konferenser. En förteckning hittar du >> här.