Skip to main content

Sv / En

Vi arbetar med verksamheter som har ett betydande beroende av digital teknik inom projektledning och agil utveckling.

Några exempel på vad vi arbetar med:

  • Ledning  och styrning av verksamhetsnära projekt
  • Utveckling av produkter och tjänster utifrån agila metoder
  • Etablering av tjänsteorienterat utbud till kunder
  • Stöd för andra och tredje försvarlinjen för att uppfylla legala och regulatoriska krav
  • Ledning av projekt med erkända projektmetodiker som PRINCE2 och SAFe
  • Beslutsstöd i med hjälp av komplexitetsteori och Cynefin