Skip to main content

Sv / En

R

R är ett av de verktyg som används vid data science. R som är ett programspråk som är enormt starkt inom statistik. Utöver detta finns det utvecklingspaket i R för visualisering relaterat till de komplexa analysmetoder där R är starkt. Våra förmågor inom R är bland annat att testa hur väl verkligheten stämmer överens med teorin samt att bedöma hur starka relationerna är mellan olika datavärden. Vidare har vi förmågan att ta hjälp av R för att göra visualiseringar i PowerBI.