Skip to main content

Sv / En

Informations & Cybersäkerhet

Vi hanterar flera aspekter avseende säkerhet, där vi engageras för att arbeta med säkerhetsstrategier, styrande ramverk och standarder, skapar medvetenhet, ger utbildning, genomför IT- och säkerhetsrevisioner samt tekniska intrångs och sårbarhetsanalyser.

Några exempel på vad vi arbetar med:

  • Införande av ISO/IEC 27001 eller anpassning till denna standard
  • Riskbedömningar avseende leverantörer som tillhandahåller IT-tjänster genom outsourcing eller molntjänster
  • Utredning av säkerhetsincidenter och intrång
  • Intrångs- och sårbarhetsanalyser
  • Projektledare avseende säkerhetsrelaterade projekt
  • Kontinuitets- och avbrottsplanering
  • Utbildning i informationssäkerhet och presentationer för att skapa medvetenhet
  • Internrevisor (ISO/IEC 27001)