Skip to main content

Sv / En

Power BI

PowerBI är ett populärt verktyg för datavisualisering. De styrkor som finns med PowerBI är möjligheten att skapa rapporter och tavlor med viktig information som uppdateras kontinuerligt eller regelbundet. Vidare har användaren möjlighet att klicka sig runt i den data verksamheten generear och analysera den innevarande situationen i realtid.

Vår förmåga inom data är att skapa rapporter som som fokuserar på användaren snarare än tekniken. Att skapa rapporter för att skapa rapporter är något vi arbetat med att minska i andra analyticssammanhang. Det vi vill se är att enbart ha med det organisationen kan förstå och få ut värde av.