Skip to main content

Sv / En

Arbutus Software

Som partners för Arbutus arbetar vi med distribution och support för Sverige, Norge, Danmark och Finland.

När det kommer till användande av Arbutus mjukvara, framförallt Analyzer som är motorn i allt, har vi erfarenhet av kontrollbasedade revisioner och framåttittande revisioner som bygger på beteende. Utöver detta är Analyzer också ett starkt verktyg när det kommer till datakvalitet och datarensning.

Öppna kurser i Arbutus tillsammans med Arbutus partners i Europa

Tillsammans med våra Arbutus partners i Europa erbjuder vi nu två öppna kurser avseende Arbutus Analyser. Dessa kurser erbjuds på engelska och  levereras som lärarledda kurser, över Internet via Teams:

  • Analyzer Introductory Training Open Course
    • a comprehensive introduction to Arbutus Analyzer
  • Analyzer Intermediate Training Open Course
    • ow to apply Analyzer functionality to data analytics projects

Kalender för 2022

Introduction to Arbutus – 3 days

  • 13th – 15th September
  • 29th November – 1st December

Intermediate Arbutus – 2 days

  • 18th – 19th October

Arbutus Software officiella kurser

Kurser som är tillgängliga nu:

https://www.arbutussoftware.com/en/arbutus-live-virtual-courses

Kurser

Arbutus Analyzer Introductory Training

This course is a comprehensive introduction to Arbutus Analyzer, designed for novice users who want to learn the fundamentals needed to start using Analyzer. Through this thorough introduction and practice exercises, you will learn how to effectively use Analyzer to accomplish your analytic objectives.

Analyzer Intermediate Training

This course is designed to demonstrate how to apply Analyzer functionality to data analytics projects using a  structured approach. This will be accomplished through five case studies that cover data integrity verification, travel and  entertainment expenses, vendor management, IT passive directory accounts and terminations, and automation.

Arbutus Analyzer Advanced Training

Become a more efficient Analyzer user by automating your analytics and integrating functions into your analysis. This three-day course is designed to familiarize users with the creation and use of Arbutus Analyzer Procedures (scripts) and Functions in order to automate common tasks and to perform more complex analysis.