Skip to main content

Sv / En

IT Management & IT Service Management

Vår styrka ligger i att utveckla det som får IT att fungera mellan oss som individer. Det handlar om processer, medarbetare och partners samt att det hänger samman med det arbetet vi gör inom Cyber- och Informationssäkerhet.

Några exempel på vad vi arbetar med:

  • Genomlysning av verksamhetens behov för att stödja IT-strategin
  • Införande och/eller intern revision av ISO/IEC 20000
  • Processförbättring med stöd av ITIL, COBIT och andra ramverk, standards samt best practice.
  • Agera som Service manager, Change manager, Incident manager, Problem manager, Knowledge manager, m.fl.
  • Coach/Mentor för arbete med kontinuerliga förbättringar
  • Projektledare för att förstärka den interna kontrollen avseende IT processer
  • IT-revisioner avseende Generella IT-kontroller, IT-revision av verksamhetssystem, IT-revision av outsourcing och molnleverantörer